Nieuws

Samenwerking met jeugdbescherming

De jeugdregio’s zijn hard aan de slag om goed samen te werken met de justitiepartners op het gebied van jeugdbescherming en jeugdstrafrecht. In deze publicatie vindt u ideeën, adviezen en tips voor het opstellen van uw eigen regionale werkagenda Samenwerking met Jeugdbescherming en Jeugdstrafrecht.

De ideeën, adviezen en tips kwamen voort uit de informatieve werkcolleges die het VNG ondersteuningsteam in het hele land verzorgt voor gemeentelijk beleidsmedewerkers en bestuurders. De 'overall' knelpunten die iedereen in de samenwerking met justitiepartners wil oplossen zijn: hoe bereik je goede gegevensuitwisseling, één taal spreken in de veiligheids- en zorgketen, en hoe zorg je voor een sluitende aanpak én maatwerk?

Inhoud
De knelpunten, adviezen en actiepunten waar alle jeugdregio's mee te maken hebben, worden stapsgewijs (per fase) behandeld: 

Fase 1: Preventie en vroegsignalering
Bijvoorbeeld: Normaliseer contact, als er een negatief beeld van hulpverlening is), voorkom dat signalering en hulpverlening steeds opnieuw start, omdat partijen informatie niet met elkaar delen.

Fase 2: Vrijwillige hulpverlening
Bijvoorbeeld: Versterk 0-de lijn, in plaats van te snelle inzet 1e en 2e lijnszorg), voorkom verkokering tussen partijen uit sociaal domein en OOV-domein, laat jongeren eigen netwerk inzetten.

Fase 3: Gedwongen kader
Bijvoorbeeld:  Zorg dat rechter en gemeenten op één lijn komen over inzet hulpverlening, zorg voor bekendheid wat ingekocht en beschikbaar is, bied jongere een vaste contactpersoon waar een klik mee is.

Fase 4: Nazorg
Bijvoorbeeld: Zorg voor goede coördinatie op nazorg, geef begeleiding op maat, onderscheid incident en problemen. 

Bron: VNG