Nieuws

Transitie beschermd wonen

Alle gemeenten zijn volop bezig met de transitie beschermd wonen. Regionale koersplannen worden nu lokaal ingevuld. ‘Mensen verdienen het om hun leven weer op de rit te krijgen,’ zegt beleidsadviseur Inge Maas van Moerdijk.

De rubriek 'De maand van' gaat over hoe gemeenten zich voorbereiden op het moment dat beschermd wonen en maatschappelijke opvang de verantwoordelijkheid worden van alle gemeenten. Dat vraagt om continue ondersteuning van cliënten, op maat en in de eigen wijken. Wat moet de gemeente daarvoor allemaal regelen? Hoe organiseer je dat?

Regiogemeente
We volgen Ellen Krijnen, beleidsmedewerker van de gemeente Breda. Deze keer wil zij een collega naar voren schuiven. ‘Want’, zegt ze, ‘het is relevant om eens iemand aan het woord te laten uit één van de regiogemeenten. Daar zijn ze nu volop bezig om lokale uitvoeringsplannen te maken.’

Kansen pakken
In 'De maand van' vertelt Inge Maas over de specifieke uitdagingen waar zij in de gemeente Moerdijk voor staat en hoe ze kansen pakt om faciliteiten en voorzieningen op touw te zetten voor de doelgroep van beschermd wonen.

Bron: VNG